logo


Pravidelné výroční porady starostů připravují některé krajské úřady, případně i obce s rozšířenou působností, jako každoroční možnost výměny informací se starosty obcí a měst daných regionů. Po poradách jsou pak zástupci obcí a měst pozvání na neformální "Setkání starostů spojená s rauty a prezentací firem z komunální sféry", která na tyto porady bezprostředně navazují, a kde si zástupci obcí a měst pohovoří
s představiteli kraje i s řadou hostů. Tato setkání organizuje v několika krajích a regionech naší republiky Agentura Zavřelová Č. Budějovice.
Porada starostů Porada starostů Porada starostů Porada starostů
Porada starostů Porada starostů Porada starostů Porada starostů