logo


Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů Porada starostů
Setkání starostů
Ve spolupráci s krajskými úřady i obcemi s rozšířenou působností, připravuji po jejich odborných poradách v různých okresech naší republiky "Setkání starostů spojená s rauty a prezentací firem". Zde se starostům 1 x ročně představí zhruba 10 různých firem zaměřených svým programem na oblast potřeb místní správy a samosprávy /tj. na komunální sféru/. Tyto akce připravuji již od r. 1996, dříve ve spolupráci s okresními úřady.
Dovolte mi proto, abych Vám nabídla účast na této akci, kde budete komplexně představeni reprezentaci samosprávy daného okresu i reprezentaci krajského úřadu.
Svou účastí získáte také formou bleskového marketingového průzkumu /do 3 dnů - vyhodnocení e mailem/ informace, která obec či město v daném okrese připravuje z Vašeho oboru nějakou realizaci.
Současně budou každému starostovi i dalším hostům, předány Vaše propagační materiály a navíc získáte na tyto odborníky aktuální kontakty /telefony, adresy, e-maily/.
Pokud máte o účast na těchto akcích zájem /akce je realizovaná pouze s deseti různými firmami/, spojte se s námi telefonicky, e-mailem, faxem, písemně či osobně. Zaslány Vám budou podrobné informace o podmínkách účasti na jednotlivých akcích. Prozatím odkazuji na harmonogram akcí pro nejbližší období.
Jedná se o cílenou prezentaci Vaší firmy a Vašich konkrétních produktů a služeb před konkrétními zákazníky, a o výměnu vzájemných kontaktů a důležitých informací.


Setkání starostů

Setkání starostů